Rotary Club Arendonk

Meer dan 20 jaar is onze club actief in en om Arendonk. Het ‘mission statement’ van Rotary omvat verschillende objectieven waaronder ethische normen naleven in het beroepsleven en diensten verlenen aan de gemeenschap op vrijwillige basis. Daarnaast wil Rotary alles in het werk stellen om de vrede en de goede verstandhouding onder de mensen te bevorderen, zowel lokaal, regionaal als internationaal, zonder onderscheid in geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, politieke of godsdienstige overtuiging.

Met onze club hebben wij in deze regio reeds vele scholen, organisaties en verenigingen kunnen ondersteunen en begeleiden. De club bestaat uit meer dan 30 leden, vrouwen zowel als mannen uit diverse beroepsgroepen en wonende in een aantal gemeenten rondom de thuisbasis Arendonk.

 

Rotary Historiek

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Zij maakten zich zorgen over de onverschilligheid in de samenleving en zochten betrokkenheid via deze bijeenkomsten. Het doel van deze eerste Rotaryclub: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. De nieuwe club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook andere zakenlieden toe. De naam Rotary werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen; de leden kwamen om de beurt (‘roterend’) samen op elkaars werkplaats.


VAN AMERIKA NAAR ZUID-AFRIKA
Het ging snel met Rotary. Niet alleen in Amerika, waar de ene na de andere Rotaryclub werd opgericht, maar ook daarbuiten met Canada als het eerste buitenland dat een Rotaryclub oprichtte. Na tien jaar was Rotary zo groot geworden (200 clubs en meer dan 20.000 leden) dat een verdeling in districten zich opdrong. Tijdens het tweede Rotarydecennium ontstonden bijna overal ter wereld Rotaryclubs: in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Indië, Cuba, Europa, de Filipijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en in Zuid-Afrika.
De naam ‘Rotary International’ werd in 1922 aangenomen.

 

Rotary vandaag

In de loop der jaren is er veel veranderd binnen Rotary, maar de basis is hetzelfde gebleven: de toepassing van hoge ethische normen in je bedrijf en beroep. Dienstverlening staat voorop, 'Service above Self' is het motto van Rotary en betekent dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als Rotariër wil je dienstbaar zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar maken. Niet alleen door het opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-) kennis. Je krijgt er veel voor terug: verrijking van je kennis en kunde en verruiming van je netwerk. Het fellowship (‘kameraadschap’) is de brandstof van de Rotaryclub.

 
View the embedded image gallery online at:
http://rotary-arendonk.be/over-rotary-arendonk#sigProId2bb1299ae4